Službeni glasnik 5/2023

 

S  A  D  R  Ž  A  J

OPĆINSKI  NAČELNIK

1. Odluka o  stipendiranju studenata u akademskoj 2022/23. godini ……………………………………………………………………. 1
2. Rješenje o imenovanju Komisije za kontrolu subvencije troškova prevoza učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2021/22. i 2022/23. godini………………………………………………………………………………………………………………… 1
3. Odlzka o uknjižavanju zajedničkog ulaganja i aktiviranju investicije…………………………………………………………………. 2
   
4. Rješenje o imenovanju stalne Komisije …………………………………………………………………………………………….. 3
 
5. Rješenje o izmjenama Pravilnika o naknadama troškova za službena putovanja……………………………………………. 3
6.

 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
7. Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša……………………………………………… 4-30