Službeni glasnik 5/2021

 

S  A  D  R  Ž  A  J

OPĆINSKI  NAČELNIK

   
1. Rješenje o imenovanju Komisije za popis i rashodovanje stalnih sredstava Vijećnice Jedinstvenog općinskogorgana uprave Općine Velika Kladuša 1
2. Rješenje o odobravanju rada vikendom u Općinskom organu uprave 1
     
3. Rješenje o ovlaštenju Azre Tahirović 2
   
4. Zaključci o odobravanju isplate sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša 2-5
     
5. Presuda Općinskog suda u Velikoj Kladuiši, broj: 23 0 Rs 044513 19 Rs od 15.06.2020. godine 5
   
6. Presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj: 23 0 Rs 044513 20 Rsž od 16.11.2020. godine 9