Službeni glasnik 5/19

S A D R Ž A J

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Zaključak o prihvatanju Informacije o aktivnostima na pripremi i implementaciji projekta „kanalizacija Velike Kladuše i postrojenje za obradu gradskih otpadnih voda“
2. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju javne sigurnosti na području Općine Velika Kladuša
3. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju soc. sigurnosti građana na području Općine Vel. Kladuša
4. Zaključak o usvajanju programa Općinskih sportskih igara 2019. godine
5. Zaključak o prihvatanju Informacije o rezultatima ankete u školama na području Općine Vel. Kladuša
6. Zaključak o neusvajanju Izvještaja o radu Općinskog praobranilaštva Općine Velika Kladuša za 2018. godinu
7. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju JP „RTV Velika Kladuša“ d.o.o. za 2018. godinu
8. Zaključak o usvajanju Plana rada i posl. JP „RTV Vel. Kladuša“ d.o.o. Vel. Kladuša za 2019. god
9. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. za 2018. godinu
10. Zaključak o usvajanju Plana rada i fin.posl. JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. za 2019. godinu
11. Zaključak o ispravci štamparske greške
12. Odluka o usklađivanju Odluke o osnivanju JP adio stanica Velika Kladuša sa odredbama Zakona

OPĆINSKI NAČELNIK

13. Odluke o pokretanju postupka javne nabavke Direktnim sporazumom za potrebe Općine Vel. Kladuša
14. Odluka o korištenju sredstava poticaja za projekte u poljoprivredi
15. Program edukacije predsjednika i članova savjeta MZ na području Općine Velika Kladuša
16. Rješenje o ovlaštenju (Aladin Ćerimović)
17. Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje stanja u matičnom uredu
18. Rješenja o odobrenju dodatka na plaću (Omanović Mirsada i Rizvić Mirsada)
19. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju Zdravstvenog savjete Općine Velika Kladuša
20. Rješenje o imenovanju radne grupe za razvoj poljoprivrede na području Općine Velika Kladuša
21. Rješenje o imenovanju Radnog Tima za izradu promotivne brošure Općine Velika Kladuša
22. Rješenje o ovlaštenju (Senadu Okanoviću)
23. Zaključak o organizaciji rada Općinskog organa uprave za vrijeme prvomajskih praznika
24. Zaključak za utvrđivanje osnovice za obračun plaće
25. Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša