Službeni glasnik 4/2024

 

S  A  D  R  Ž  A  J

 

OPĆINSKI  NAČELNIK

1. Odluka o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama BiH x3………………………………………………………… 1-2
2. Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša………………………………………………. 3-30