Službeni glasnik 4/2023

 

S A D R Ž A J

OPĆINSKI NAČELNIK

  1. Odluka o visini odobrenih sredstava …………….. ………………………………………………. 1
  2. Rješenje o imenovanju Komisije za povremeni pregled stanova u zgradi CEB II ..      1
  3. Rješenje o ovlaštenju Smlatić Hilmije ……………………………………………………………. 1
  4. Zaključci o isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša ……………………….. 2-18