Službeni glasnik 3/2022

 

S  A  D  R  Ž  A  J

OPĆINSKI  NAČELNIK

   
1. Budžet Općine Velika Kladuša za 2022. godinu ………………………………………………………………… 1
   
2. Odluka o izvršavanju budžeta  Općine Velika Kladuša za 2022. Godinu………………………………… 25