Službeni glasnik 3/19

S A D R Ž A J

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninom neposrednom pogodbom

2. Odluka o naknadnoj dodjeli stipendija za akademsku 2018/2019. godinu

3. Zaključak o neusvajanju Prijedloga Budžeta Općine Velika Kladuša za 2019. godinu

4. Zaključak o usvajanju Izvještaja o rješavanju upravnih predmeta u Općinskom organu uprave u 2018. godini

5. Zaključak o prihvatanju Informacije o organizaciji i funkcionisanju prevoza učenika osnovnih i srednjih škola u 2018. godini
6. Zaključak o prihvatanju Informacije o provođenju Zakona o slobodi pristupa informacijama za 2018. godinu
7. Zaključak o usvajanju Upustva za provođenje izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području Općine Velika Kladuša

OPĆINSKI NAČELNIK

8. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Direktnim sporazumom na potrebe Općine Velika Kladuša povodom obilježavanja „23. februara“ Dana Općine Velika Kladuša (audiovizuelna oprema i bina)

9. Rješenje o odobrenju stimulacije Elvedinu Miljkoviću

10. Rješenje o imenovanju Organ. Odbora za provođenje Općinskih sportskih igara za 2019. godinu

11. Rješenje o ovlaštenju (Jušić Suade i Hašić Emire)

12. Zaključci o obavezivanju izvršavanju uknjižavanja investicionog ulaganja u objekte (MZ Polje, JKUP Komunalije i JU Osnovna škola „Fadil Bilal“ Šumatac)

13. Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša