Službeni glasnik 2/19

S A D R Ž A J

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o dodjeli Zahvalnice Općine Velika Kladuša (Senada Duranović, Šemso Šabić, Udruženje „Sutra je novi dan“ i Muhamed Samardžić)

2. Zaključak o neusvajanju Prijedloga Odluke o dodjeli priznanja Počasni građanin (Staniša Primož)

3. Zaključak o neusvajanju Prijedloga Odluke o dodjeli priznanja Februarska nagrada (Sajid Mujakić)

4. Zaključak o izuzimanju od rada u predmetu rješavanja po žalbama na Odluku o dodjeli stipendija Općine Velika Kladuša za akademsku 2018/2019. godinu Emine Ćehić

5. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u osnovnim školama na području Općine velika Kladuša u 2018. godini

OPĆINSKI NAČELNIK

6. Odluka o izuzeću primjene Zakona o javnim nabavkama za pružanje usluga izrade i dizajna WEB stranice u implementaciji projekta „Zaštita i promocija kestena“ – Kesten u okviru programa IPA Interreg prekogranična saradnja Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna gora 2014-2020

7. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke za pružanje usluga izrade i dizajna WEB stranice u implementaciji projekta „Zaštita i promocija kestena“ – Kesten u okviru programa IPA Interreg prekogranična saradnje Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna gora 2014-2020 (VKM-CBC/Services/04)

8. Odluke o pokretanju postupka javne nabavke direktnim sporazumom x 2

9. Odluka o odobravanju prijenosa ostvarenih neutrošenih namjenskih prihoda u 2018. godini x 8

10. Rješenje o imenovanju Komisije za redovan popis stanja dugoročnih financijskih ulaganja, novčanih sredstava, potraživanja, obaveza i zaliha Općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša

11. Rješenje o imenovanju Komisije za redovan popis stalnih sredstava i stalnih sredstava u pripremi Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša

12. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka javne licitacije

13. Rješenja o odobrenju stimulacija x 5

14. Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša