Službeni glasnik 11/18

SADRŽAJ GLASNIKA broj: 11/2018

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o privremenom finansiranju za 2019. godinu

2. Odluka o stipendiranju studenata u akademskoj 2018/2019. godini

3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli stipendija

4. Zaključak o ne usvajanju prijedloga Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu stipendija Općine Velika Kladuša u akademskoj 2018/2019. godini

5. Program zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu

6. Zaključak o usvajanju Program zajedničke komunalne potrošnje za 2019. godinu

7. Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Velika Kladuša za 2018. godinu

8. Zaključak o davanju saglasnosti Zuhdiji Ogreševiću za izgradnju spomen obilježja

9. Zaključak o prihvatanju i stavljanju na javnu raspravu Nacrt Odluke o određivanju naziva naselja, trga i ulica u Velikoj Kladuši

10. Zaključak o prihvatanju Informacije o utrošku sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata civilnog društva i NVO za 2017. godinu

11. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Velika Kladuša

12. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju zaštite od požara i vatrogastvu na području Općine Velika Kladuša sa posebnim osvrtom na ljudstvo, MTS, opremu i vozni park Vatrogasne jedinice Velika Kladuša

13. Zaključak o usvajanju Plana financiskog poslovanja JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša za 2018. godinu

14. Zaključak o usvajanju Programa rada JU Centar za socijalni rad Velika Kladuša za 2018. godinu

OPĆINSKI NAČELNIK

15. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku tonera za Kyocera kopirne aparate za potrebe Općine Velika Kladuša

16. Rješenje o ovlaštenju državnog službenika Jasmina

17. Zaključak o ovlaštenju Aladina Ćerimovića, savjetnik Općinskog načelnika

18. Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša