Službeni glasnik 1/2024

 

S A D R Ž A J

OPĆINSKI  NAČELNIK

   1. Odluka o izradi pečata OIK-e Općine Velika Kladuša ……………………………………………………………………… 1
   2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi, upotrebi, čuvanju i uništenju pečata u Organu uprave Općine Velika Kladuša………………………………………………………………………………………………………… 1

 

   3. Rješenje o odobrenju dodatka na platu (Odobašić  Nermin)………………………………………………………………. 2
  4. Rješenje o ovlaštenju Azre Tahirović x 2 ………………………………………………………………………………………… 2
  5. Rješenje o ovlaštenju Nermina Dizdarević, Sanela Dervić-Mujakić, Emira Hašić i Mirsade Rizvić…………… 3-4
6. Rješenje o ovlaštenju Arijane Omeragić ………………………………………………………………………………………….. 5
7. Odluka o prihvatanju donacije i Odluka o rashodovanju stalnih sredstava …………………………………………… 5
8. Odluke o prijenosu ostvarenih neutrošenih namjenskih prihoda u 2023. godini ……………………………………. 6-15
9. Rješenje o odobrenju dodatka na platu (Muratović Džemila i Pajazetović Alma)…………………………………… 16
10. Rješenje o ovlaštenju Ilirijane Cakaj Kasumović ………………………………………………………………………………. 17
11. Pravilnik  o popisu imovine, obaveza i potraživanja za budžetske korisnike i trezor………………………………… 17
12. Zaključci o isplati novčanih sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša…………………………………………….. 21-36