Službeni glasnik 1/2022

S A D R Ž A J

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Rješenje o ne usvajanju Prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa „Mrcelji 1)………. 1

2. Zaključak Parlamentu i Vladi F BiH a na osnovu presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Murtić i Ćerimović protiv BiH………. 1

3. Zaključak o traženju od Općinskog načelnika materijala za tematske sjednice Strategija i razvoj Općine………. 2

4. Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke I fin. Izvještaja 01.01-30.06.2020. godine………. 2

5. Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke I fin. Izvještaja 01.01-30.09.2020. godine………. 2

6. Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke I fin. Izvještaja 01.01-30.06.2021. godine………. 2

7. Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke I fin. Izvještaja 01.01-30.09.2021. godine………. 3

8. Zaključak o prihvatanju i upućivanju na Javnu raspravu Nacrta Budžeta za 2022. godinu………. 3

9. Zaključak o prihvatanju i upućivanju na Javnu raspravuNacrta Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa………. 3

10. Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Odluke o privremenom finansiranju za 2022. godinu………. 3

11. Zaključak o ne usvajanju Prijedloga Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2022. godine………. 4

OPĆINSKI NAČELNIK

12. Odluke o isknjižavanju imovine x 2………. 4
13. Zaključci o dodjeli sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša………. 4-21