Službeni glasnik 1/2021

S A D R Ž A J

Službenog glasnika, broj: 1/2021, od 28.01.2021. godine
(Konstituirajuća sjednica i Vanredna sjednica)  

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanje 1
   
2. Zaključak prijedloga Komisije za izbor i imenovanje 1
     
3. Odluka Komisije za rukovođenjem tajnim glasanjem 1
     
4. Rješenje o izboru predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša 1
     
5. Rješenje o izboru zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša 2
     
6. Rješenje o razrješenju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine velika Kladuša (Fikret Bašić) 2
     
7. Rješenje o razrješenju zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća (Enver Pehlić) 2
     
8. Odluka o privremenom finansiranju za 2021. godinu 2
     
   
  OPĆINSKI NAČELNIK  
     
1. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta plana za praćenje izrade izmjena i dopuna Prostornog plana Velika Kladuša i izrade Regulacionog plana Šumatačke luke 3
     
2. Rješenje o imenovanju člana Savjeta Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period 2012.-2023. godina 3
     
3. Rješenje o ovlaštenju Azre Tahirović da obavlja poslove i vodi upravne postupke iz oblasti poslova radnog mjesta Višeg stručnog saradnika za građanska stanja 3
     
4. Rješenje o imenovanju osobe za unos i obradu podataka u Jedinstveni registar korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi 4
     
5. Zaključci o odobravanju i isplati novčanih sredstava iz Budžeta Općine Velika Kladuša 4-12