Službeni glasnik 09/18

SADRŽAJ GLASNIKA

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Odluka o grobljima-mezarjima na području općine Velika Kladuša

2. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj upotrebi

3. Odluka o načinu određivanja i označavanja naseljenih mjesta, naselja, naziva ulica i trgova i određivanju kućnih brojeva i označavanju zgrada brojevima na području Općine Velika Kladuša

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju Odluke o osnivanju JP Radio stanica Velika Kladuša sa odredbama Zakona o javnim preduzećima u FbiH

5. Zaključak o davanju saglasnosti Vladi USK-a za donošenje Odluke o prenosu Ugovora o koncesiji sa pravnog lica Grupex dd na pravno lice EURO-ANDI doo Velika Kladuša

6. Zaključak o ne usvajanju Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninom neposrednom pogodbom (Cazinska)

7. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa manifestacije „Kladuška zima 2017. godine“

8. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Velika Kladuša

9. Zaključak o prihvatanju Informacije o organizaciji i funkcionisanju prevoza učenika osnovih i srednjih škola u 2017. godini

10. Zaključak o usvajanju Izvještaja o stipendiranju studenata u akademskoj 2017/2018 godini

11. Zaključak o prihvatanju Informacije o realizaciji Akcinog plana prevencije lokalne zajednice u borbi protiv opojnih sredstava u 2017. godini

12. Zaključak o usvajanju Akcionog plana provođenja Programa prevencije lokalne zajednice u borbi protiv zloupotrebe opojnih sredstava u 2019. godini

13. Zaključak o usvajanju Izvještaja o rješavanju upravnih predmeta u Općinskom organu uprave u 2017. godini

14. Zaključak o usvajanju Izvještaja o realizaciji Manifestacije „Općinske sportske igre 2018“

15. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju, problemima i unapređenju privrede i poljoprivredne proizvodnje na području Općine Velika Kladuša

16. Zaključak o problemima, potrebi i stanju mladih na području Općine Velika Kladuša

OPĆINSKI NAČELNIK

17. Odluka o pokretanju javne nabavke Direktnim sporazumom za nabavku i isporuku opreme (motorna pila i aparat za varenje) za potrebe Općine Velika Kladuša

18. Odluka o pokretanju javne nabavke, Konkurentski zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavku GPS uređeja za potrebe Općine Velika Kladuša

19. Odluka o pokretanju javne nabavke Konkurentski zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavku modularnog stroja i softvera za vezenje za proizvodnju odjeće Preduzeća Alatuša doo Velika Kladuša

20. Odluka o donaciji (kompjuter-monitor i centralna jedinica) i printer ustupaju se JU Centar za kulturu i obrazovanje „Zuhdija Žalić“ Velika

21. Odluka o donaciji (stolica-Aggestrup) ustupa se Općinskom pravobranilaštvu Općine Velika Kladuša

22. Zaključci o dodjeli i isplati sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša