Službeni glasnik 06/18

S A D R Ž A J

OPĆINSKI NAČELNIK

 

1. Odluke o pokretanju postupka javne nabavke direktnim sporazumom
2. Rješenje o preraspodjeli sredstava iz budžeta Općine Velika Kladuša
3. Rješenje o privremenom izmještanju matičnog ureda Šumatac
4. Rješenje o ovlaštenju Silić Sulejmana (x4)
5. Rješenje o ovlaštenju Jušić Suade za obavljanje poslova matičara u MU Vrnograč
6. Rješenje o ovlaštenju Hašić Emire za obavljanje poslova matičara u MU Zborište
7. Rješenje o ovlaštenju Šarić Senije za obavljanje poslova matičara u MU Mala Kladuša
8. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova UO JU Centar za kulturu „Zuhdija Žalić“
9. Rješenje o odbacivanju zahtjeva za utvrđivanjem ustavnosti Odluke o građevinskom zemljištu
10. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskog organa uprave(x2)
11. Zaključak o ovlaštenju Aladina ćerimovića za potpisivanje Izvještaja o reviziji Opć. organa uprave
12. Zaključak o ovlaštenju Edine Abdić Pleho na aktivnostima realizacije manifestacije „Kladuško ljeto 2018“
13. Zaključak o privremenom režimu saobraćaja u gradu u gradu i naseljenim mjestima Općine
14. Zaključci o dodjeli sredstava iz budžeta