SLUŽBENI GLASNICI

Godišnja pretplata za štampanu verziju Službenog glasnika iznosi 50KM a plaća se unaprijed kao akontacija. Konačni iznos pretplate utvrđuje se izlaskom posljednjeg broja Službenog glasnika na kraju godine.

Pretplata se vrši na depozitni račun Općinskog organa uprave Općine Velika Kladuša broj: 3380002211423047 otvoren kod UniCredit banke dd Mostar, vrsta prihoda 723139, poziv na broj 0000000000. Šifra općine Velika Kladuša je: 097.