Komisija za žalbe

Djelokrug rada:

Komisija za žalbe:

  • rješava u drugom stepenu u predmetima po kojima je u prvom stepenu na osnovu Općinskih propisa odlučivao Općinski načelnik.

Članovi Komisije za žalbe biraju se isključivo iz sastava vijećnika i moraju imati najmanje višu stručnu spremu.

Članovi Komisije:

  1. Emina Ćehić, predsjednica
  2. Asmira Ćerimović
  3. Bisenija Mušedinović