Komisija za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, javnih ustanova i naseljenih mjesta

Djelokrug rada:

Komisija za utvrđivanje prijedloga naziva ulica, trgova, javnih ustanova i naseljenih mjesta:

  • razmatra inicijative za izmjene i dopune Odluke o nazivima ulica, trgova, javnih ustanova i naseljenih mjesta,
  • predlaže Vijeću nazive ulica, trgova, javnih ustanova i naseljenih mjesta,
  • obavlja i ostale poslove iz svoje nadležnosti u skladu s propisima.

Članovi Komisije:

  1. Fikret Dukić, predsjednik
  2. Zumreta Dizdarević
  3. Nermin Purić
  4. Elvis Ćatić
  5. Elvir Nezirević