Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge

Djelokrug rada:

Komisija za prigovore, predstavke i prijedloge:

  • razmatra prigovore, predstavke i prijedloge koje građani upućuju ili neposredno podnose Vijeću, ispituje putem nadležnih službi općinske uprave osnovanost prigovora, predstavki i prijedloga, zauzima stav po istima i nadležnim službama predlaže preduzimanje zakonskih mjera i o tome obavještava podnosioca,
  • razmatra, analizira i proučava probleme kojima se pokreće pitanje odgovornosti javnih dužnosnika koje imenuje ili potvrđuje Vijeće,
  • daje mišljenje o podnesenim prigovorima, predstavkama i prijedlozima

Članovi Komisije: