Komisija za obrazovanje, kulturu i sport

Djelokrug rada:

Komisija za obrazovanje, kulturu i sport:

 • razmatra pitanja iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta i predlaže mjere za unapređenje stanja u ovim oblastima,
 • ostvaruje potrebnu saradnju sa nadležnim organima i institucijama koje se bave pitanjima obrazovanja, kulture i sporta,
 • razmatra pitanja stanja obrazovnih, kulturnih i ustanova iz oblasti sporta i njihovog razvoja i predlaže mjere za poboljšanje stanja,
 • predlaže programe iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta i drugih aktivnosti,
 • razmatra i daje mišljenje, primjedbe i sugestije o nacrtima zakona i drugih akata kojima se reguliše oblast koja obuhvata djelokrug rada Komisije,
 • vrši i druge poslove određene zakonom, drugim propisima i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

Članovi Komisije:

 1. Fikret Abdić-Toda
 2. Enver Pehlić
 3. Ale Hušidić
 4. Senaida Čović
 5. Adil Hamzić