Velika Kladuša zvanično uključena u MEG projekat: Predsjedavajući Vijeća potpisao Pismo namjere

Na konferenciji „Unapređenje lokalne samouprave i pružanja usluga u Bosni i Hercegovini: Postignuća i budući pravci razvoja lokalne samouprave u BiH“, održanoj u utorak, 31. januara u Sarajevu predstavljeni su pristupi i dobre prakse razvoja lokalnih zajednica i pružanja javnih usluga te njihov doprinos boljem kvalitetu života građana u Bosni i Hercegovini. Konferenciju su organizovali Ambasada Švicarske u BiH i Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP BiH). Tom prilikom predstavljena su dva projekta koja značajno doprinose razvoju lokalne samouprave u BiH – Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP) i Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG) – koje finansira Vlada Švicarske, a provodi UNDP BiH. „ILDP i MEG projekti značajno doprinose jačanju lokalne samouprave i javnih usluga u BiH kao i ubrzanju procesa pristupanja BiH Evropskoj uniji. Projekti podstiču lokalni razvoj i kreiranje novih mogućnosti za zapošljavanje, a u konačnici i bolji kvalitet života građana u Bosni i Hercegovini,“ izjavila je Sezin Sinanoglu, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

Na kraju ove konferencije predstavnici 18 partnerskih jedinica lokalne samouprave potpisali su pisma namjere o učešću u realizaciji MEG projekta. Pismo namjere u ime općinskog načelnika Fikreta Abdića potpisao je predsjedavajući Općinskog vijeća Fikret Bašić i na taj način je potvrđena spremnost i iskazan interes Općine Velika Kladuša da kao izabrana jedinica lokalne samouprave bude partner i aktivno učestvuje u realizaciji prve faze ovog projekta. U Pismu namjere Općina Velika Kladuša je prezentirala koju podršku očekuje kroz MEG projekat, ali i spremnost da izvršava preuzete obaveze koji proizilaze  iz učešća u MEG projektu.

Inače, Projekat općinskog i okolišnog upravljanja (MEG) je inicijativa u oblasti lokalnog razvoja koju finansira Vlada Švicarske, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Općina Velika Kaduša je ranije odabrana u MEG projekat kao 10-ta općina u rangu 18 najuspješnijih općina u BiH. U naredom periodu prezentirat će se izvještaj o procjeni učinka na polju dobre uprave urađenoj od strane UNDP-a u okviru projekta općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG). Procjena učinka provedena je da bi se utvrdilo stanje u jedinicima lokalne samouprave, te da bi se identifikovale slabo razvijene i dobro razvijene oblasti. Projekat općinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG), koji je započeo polovinom 2016. godine, predstavlja daljnje aktivnosti na jačanju lokalne samouprave i pružanja javnih usluga u 18 općina i gradova u BiH. Tokom prve faze MEG projekta, vrijedne oko 12 miliona dolara, bit će pružena podrška lokalnim vlastima u unapređenju kvaliteta i dostupnosti javnih usluga i komunalne infrastrukture, te poboljšanje uslova života za najmanje 700.000 građana. Posebna pažnja će biti posvećena socijalno najugroženijim kategorijama stanovništva. Planirana je i podrška za više od 500 kompanija te kreiranje oko 180 novih radnih mjesta.