UDRUŽENJE ZA SPORT I REKREACIJU OSOBA SA INVALIDITETOM VELIKE KLADUŠE

Ciljevi i djeltnosti udruženja:

  • Stvaranje uslova mogućnosti da invalidi zadovoljavaju svoje potrebe i interese, kao i interese šire društvene zajednice u oblasti sporta i rekreacije, zavisno od njihovih psihofizičkih sposobnosti.
  • Razvijanje aktivnosti na obezbjeđenju i razvijanju metoda i postupaka u oblasti sporta i rekreacijem prilagođeni stvarnim potrebema i mogućnostima invalida.
  • Organizovanje aktivnosti koje doprinose svestranijem razvijanju ličnosti i talenta za određene sportske i rekreativne aktivnosti invalida, poboljšanju njihovog zdravlja i psihofizičkih sposobnosti za druženje, odmor, rekreaciju, sportski život i njihovo usmjeravanje u one sportske grane i discipline u kojima mogu postići najbolje rezultate.

 

Naziv: Udruženje za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom Velike Kladuše
Skraćeni naziv: UZSROSIVK
Kategorija NVO: sport/rekreacija
ID broj: 42633693980009
Grad: Velika Kladuša
Adresa: Ibre Miljkovića Uče bb
Osoba za kontakt: Emir Sarajlija
Telefon: 037/771-104
Mobitel: 061/155-583
Fax:
E-mail: e.sarajlija@bih.net.ba
Internet adresa:
Odgovorna osoba: Emir Sarajlija