UDRUŽENJE ŽENA ”SVJETLIJA BUDUĆNOST”

Poslijeratne 1999. godine, lokalna grupa žena je organizovala Udruženje žena „Svjetlija budućnost“ Velika Kladuša. Idjeu o organizovanju udruženja i pokretanja projekta „Škola za odrasle“ dala je Mona Ljumberg iz Danske. Njenom organizacijom, grupa žena iz Vel. Kladuše posjetila je Dansku gdje su učestvovale na seminaru demokracije. Rezultat posjete je donacija od strane Ministarstva vanjskih poslova Danske u trajanju od 2 godine. Od tada se Udruženje samo financira. Udruženje je registrovano 02.08.1999. godine kod Ministarstva za rad, socijalnu politiku i raseljene osobe USK. Članice našeg Udruženja su svih nacionalnosti, političke pripadnosti i starosne dobi. Pored ostalih Statutom predviđenih aktivnosti, naš stalni edukativni projekt je „Škola za odrasle“.

Ovim projektom provodimo edukaciju rada na računaru, stranih jezika, tečaja za frizere, krojenja i šivanja. Projekt „Škola za odrasle“ prekvalifikacijom i dokvalifikacijom, realizira se s ciljem lakšeg snalaženja na radnom tržištu, potpore za dalje školovanje i zadržavanje postojećeg radnog mjesta. Prema Statutu, Udruženje realizira i ostale programske aktivnosti: humanitarni rad, organizovanje savjetovanja i predavanja iz oblasti zdravstvene zaštite žena, zaštite prava žena i nasilja u porodici kroz podsticanje provođenja Zakona o ravnopravnosti spolova.

Realizacijom ovih aktivnosti doprinosimo poboljšanju položaja žena u društvu, ekonomskom jačanju žena i osnaživanja vlastitim radom. Kroz radionice i praktične akcije doprinosimo podizanju ekološke svijesti i kulture življenja. Potporom drugim Udruženjima za realizaciju projekta „Borbe protiv droge i drugih štetnih navika“ dajemo značajan doprinos na očuvanju zdravlja mladih ljudi. U dosadašnjem radu uzeli smo značajno učešće u realizaciji projekata UNDP-a, uključivanje u projekte prekogranične suradnje, kao i učešće u realizaciji projekata koji su u interesu za lokalnu zajednicu. Udruženje djeluje na području općine Velika Kladuša i susjednih općina Cazin i Bužim. Udruženje žena „Sviejtlija budućnost“ je otvoreno za suradnju s drugim NVO i udruženjma na području općine Velika Kladuša, USK i šire.

 

Naziv Udruženje žena „Svjetlija budućnost“
Skraćeni naziv „Svjetlija budućnost“
Kategorija NVO Obrazovanje, okoliš, osnaživanje žena i ravnopravnost spolova, humanitarni rad i ostalo
ID broj 4263380260005
Grad Velika Kladuša
Adresa Ul. Ibrahima Mržljaka bb
Osoba za kontakt Behrić Haseba i Pehlić Bajrama
Telefon 037/771-858
Mobitel 062/550-629, 062/710-511
Fax 037/771-858
E-mail szenavlk@bih.net.ba
Internet adresa
Odgovorna osoba Behrić Haseba