UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I UNAPREĐENJE KULTURE ŽIVLJENJA ”HORIZONTI”

horizontiDana 21.11.2005. godine u registru Udruženja Unsko-sanskog kantona, knjiga IV pod registarskim brojem 54. upisano je Udruženje za zaštitu okoliša i unapređenje kulture življenja „HORIZONTI“ Velika Kladuša. Djelatnosti udruženja su: zaštita životne okoline, rijeka, rječica, potoka, jezera, i izvorišta na području USK-a, a posebno na području općine Vel. Kladuša; zaštita zraka, šuma, planina, podzemnih špilja; očuvanje biološke raznovrsnosti i prirodnih uvjeta za život i zdravlje ljudi, životinja i biljaka; podsticanje, pronalaženje i korištenje prirodnih resursa, prirodnih i obnovljivih izvora energije; zalaganje za bio ekološku industriju, energetiku i eko turizam, proizvodnju eko hrane, sprječavanje uvoza i korištenja prljavih i zastarjelih tehnologija i opreme; organizacija ekološke edukacije građana, te poduzimanje drugih aktivnosti (organizacija izložbi, savjetovanja, tribina, eko radionice), a sve to radi podizanja ekološke svijesti članova udruženja i drugih građana; kontinuirano praćenje ekoloških problema i obavještavanje javnosti putem medija; unapređenje kvalitete življenja na području USK-a a posebno općine Vel. Kladuša (uređenje parkova, pješačkih zona, rješavanje problema parkirališta, podsticanje otvaranja gradske čitaonice); zaštita i očuvanje kulturne baštine, posebno na području općine Vel. Kladuša (građevina, spomenika i drugih kulturnih dobara); zalaganje za socijalnu pravdu, demokraciju, ravnopravnost spolova, religija, kultura; obavljanje i drugih djelatnosti koje su u skladu sa Zakonom i Statutom Udruženja.

 

Naziv Udruženje za zaštitu okoliša i unapređenje kulture življenja „HORIZONTI“
Skraćeni naziv „HORIZONTI“
Kategorija NVO Okoliš
ID broj 4263447350004
Grad Velika Kladuša
Adresa Ul. Ibrahima Mržljaka bb
Osoba za kontakt Saćime Omeragić
Telefon 037/771-858
Mobitel 061/770-134
Fax 037/771-858
E-mail rida_01@hotmail.com
Internet adresa
Odgovorna osoba Saćime Omeragić