UDRUŽENJE ZA BRIGU I PRAVA DJETETA ”NAŠA DJECA” VELIKA KLADUŠA

Udruženje „Naša djeca“ upisano u Registar udruženja USK, u Knjizi I, pod red. Brojem 77/98, izvršene promjene Rješenjem Kantonalnog ministarstva pravde, broj: 07-05-1495-UP-1/03 od 25.04.2003. godine.

Programski ciljevi: Ostvarivanje Konvencije o pravima djeteta i Svjetske deklaracije o opstanku, zaštiti i razvoju djece, odgoj i obrazovanje djece u duhu mira, slobode, dostojanstva, tolerancije i ravnopravnosti, unapređenje životnog standarda djece, prikupljanje i distribucija raznih vidova humanitarne pomoći od domaćih i ino donatora za potrebe djece, ostvarivanje nove etike prema djetetu u svim oblastima života i interesa djeteta. Članstvo, organi udruženja, rukovođenje i zastupanje i ostalo utvrđeno je Statutom u skladu sa Zakonom o udruženjima F BiH.

 

Naziv Udruženje za brigu i prava djeteta „Naša djeca“ Velika Kladuša
Skraćeni naziv „NAŠA DJECA“ VELIKA KLADUŠA
Kategorija NVO Socijalna zaštita i ljudska prava
ID broj 4263273850002
Grad  Velika Kladuša
Adresa Trg mladih 1
Osoba za kontakt Fatima Imerovska, dopredsjednica

Ajka Mustafić, tehnički sekretar

Telefon 037/772-724
Mobitel 061/770-754, 061/370-121
Fax 037/772-724
E-mail ndjeca.vkladusa@gmail.com
Internet adresa
Odgovorna osoba Fatima Imerovska