UDRUŽENJE RADNIKA I DIONIČARA PREDUZEĆA ”KLADUŠNICA”

KladusnicaUdruženje je osnovano radi efikasnijeg i racionalnijeg izražavanja i ostvarivanja prava i interesa članova Udruženja, u procesu zadovoljavanja njihovih statusnih, ekonomskih, socijalnih, humanitarnih i drugih potreba i interesa u skladu sa Zakonom koji su naročito vezani za rad, dionice i privatizaciju u Hotelsko ugostiteljskom turističkom preduzeću „Kladušnica“ d.d. Velika Kladuša.

Dužnost Udruženja je da zaštiti interes i prava radnika i dioničara pred nadležnim organima i institucijama u BiH kao i pred međunarodnim institucijama i sudovima, uključujući i Evropski sud za ljudska prava u Strazburu. Pokrtanje inicijative da se zakonskom i drugom pravnom regulativom utvrde optimalni uvjeti za ostvarenje nerješenog statusa članova Udruženja. Informiranje članova i javnosti Velike Kladuše i USK-a, ali i šire, o djelovanju Udurženja. Druge vidove i načine borbe u skladu sa evropskim standardima. Obavljanje i drugih aktivnosti u skladu sa Zakonom i Statutom Udruženja.

Naziv Udruženje radnika i dioničara preduzeća „Kladušnica“ Velika Kladuša
Skraćeni naziv Udruženje „Kladušnica“
Kategorija NVO Socijalna zaštita i ljudska prava
ID broj 4263455700006
Grad Velika Kladuša
Adresa Ul. Ibrahima Mržljaka 3/I
Osoba za kontakt Esad Šabanagić
Telefon 037/775-085
Mobitel 061/154-894
Fax 037/911-406
E-mail esadprezent@yahoo.com
Internet adresa
Odgovorna osoba Esad Šabanagić, prdsjednik Udruženja