Udruženje poduzetnika Velika Kladuša

Udruženje poduzetnika Velika Kladuša osnovano je 2007. godine kao nevladina, neprofitna organizacija. Osnivači udruženja su poduzetnici općine Velika Kladuša. Udruženje djeluje na principu dobrovoljnog učlanjenja pravnih i fizičkih lica koji žele zajednički raditi na stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u općini Velika Kladuša. U periodu od 2009. do 2013. godine aktivnosti udruženja su minimizirane te je u 2013. godini na izvještajno-izbornoj skupštini izabrano novo rukovodstvo koje se aktiviralo da ponovo okupi i animira članove Udruženja za veći angažman na polju razvoja poduzetništva u općini Velika Kladuša.

Vizija Udruženja poduzetnika Velika Kladuša jeste stvoriti poslovni ambijent u kojem će ideja pojedinca doći do izražaja, stvaranje poslovnog ambijenta u kojem će se slobodno odvijati protok roba i usluga, omogućiti strana ulaganja, osigurati zdrava konkurencija te uspostaviti javno i privatno partnerstvo.

Aktivnosti Udruženja  usmjerene su na stvaranje povoljnog poslovnog okruženja kako bi se omogućilo uspješnije poslovanje članova udruženja i poduzimanje niz drugih aktivnosti kao što su: organiziranje nastupa na sajmovima, socijalna politika, pružanje pravne pomoći svojim članovima, prezentiranje poslovnih potencijala članova udruženja i dr.

OSNOVNI PODACI O ORGANIZACIJI:

Naziv: Udruženje poduzetnika Velika Kladuša
Skraćeni naziv: Udruženje poduzetnika Velika Kladuša
Kategorija NVO: Poslovna i financijska organizacija
ID broj: 4263504330007
Grad: Velika Kladuša
Adresa: Kozaračka br. 3  77230 Velika Kladuša
Osoba za kontakt: Ibrahim Đedović, predsjednik Udruženja
Telefon: +387-37-(0)-37-771-700
Mobitel:
e-mail: info@upvkladusa.com

upvkladusa@gmail.com

Internet adresa: www.upvkladusa.com
Odgovorna osoba: Ibrahim Đedović