UDRUŽENJE PENZIONERA VELIKA KLADUŠA

Udruženje je osnovano na osnovačkoj Skupštini održanoj 27.09.1977. godine. Udruženje je upisano u registar Udruženja građana kod Ministarstva pravde i uprave USK-a Broj: 07-70-361/97 od 03.10.1977. godine. Udruženje je nestranačka i nevladina organizacija, na principima slobodnog i dobrovoljnog pristupanja u članstvo, okuplja građane, državljane BiH radi ostvarivanja prava i interesa svojih članova u oblasti penzisko-invalidskog osiguranja, socijalne i zdravstvene zaštite.

Naziv Udruženje penzionera općine Velika Kladuša
Skraćeni naziv UGP-a
Kategorija NVO Socijalna zaštita i ljudska prava
ID broj 4263266130002
Grad Velika Kladuša
Adresa Ul. Ibrahima Mržljaka br. 5
Osoba za kontakt Muhamedagić Adil
Telefon
Mobitel 061/472-545
Fax
E-mail
Internet adresa
Odgovorna osoba Ing. Miljković Alaga