UDRUŽENJE LOVAČKA ORGANIZACIJA ”VELIKA KLADUŠA”

uloDana 11.10.2008. godine Skupštine bivših lovačkih društava „Fazan“ i „Veteran“ donijele su odluku o ujedinjenju ove dvije lovačke Organizacije u jednu jedinstvenu lovačku Organizaciju pod nazivom „Velika Kladuša“. Dana 20.12.2008.godine, održana je osnivačka Skupština Lovačke Organizacije „Velika Kladuša“ na kojoj je donijeta odluka o osnivanju ULO „Velika Kladuša“ da bi na temelju ove odluke i rješenja nadležnog kantonalnog ministarstva od 29.12.2008. godine ULO „Velika Kladuša“ bilo i zvanično registrirano. ULO „Velika Kladuša“ je registrirano za uzgoj, zaštitu i lov divljači na području lovišta općine Velika Kladuša i broji cca. 700 lovaca koji su raspoređeni u 14 lovačkih sekcija.

Naziv Udruženje Lovačka Organizacija „Velika Kladuša“
Skraćeni naziv ULO „Velika Kladuša“
Kategorija NVO Sport/rekreacija
ID broj 4263552060003
Grad Velika Kladuša
Adresa Naselje Redžića Ograde bb
Osoba za kontakt Sekretar udruženja Kapić Omer
Telefon 037/771-111
Mobitel 061/354-097
Fax 037/771-111
E-mail ulo.velikakladusa@bih.net.ba
Internet adresa www.ulovelikakladusa.com.ba
Odgovorna osoba Predsjednik udruženja Hušidić Ramo