UDRUŽENJE INŽINJERA TEHNIČKIH STRUKA ”LIMES”

limesUdruženje inžinjera tehničkih struka „LIMES“ je stručno-naučna, profesionalna organizacija osnovana 07.04.2010. godine pri Ministarstvu pravde BiH u Sarajevu, sa sjedištem u Velikoj Kladuši.

Sa svrhom okupljanja i djelovanja stvaralačke tehničke inteligencije svakim danom dobivamo sve veću podršku i trenutno brojimo oko sedamdeset članova (inžinjera, diplomiranih inžinjera, magistara i doktora-inžinjera) iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, vrlo različitih kompetencija i vrlo različitog volumena djelovanja. Djelujemo na području cijele BiH, te razvijamo prijateljstva sa sličnim profesionalnim udruženjima i u susjednim državama.

Ciljevi i djelatnosti LIMES-a su:

·          Da zastupa interese i prati društveni položaj inžinjera tehničkih struka,

·          Da podiže karakter i status struke i poboljšava ambijent za nova znanja i stvaralaštva,

·          Da radi na podizanju općeg nivoa znanja i svijesti o nauci i tehnologiji i potiče primjenu savremenih naučnih metoda i duh stalne inovativnosti i pronalazaštva,

·          Da surađuje sa nadležnim organima i organizacijama u BiH na pitanjima iz obrazovanja i usavršavanja inžinjera tehničkih struka,

·          Da pokreće inicijative kod nadležnih organa u BiH za donošenje i promjenu strukovnih standarda i pravila,

·          Da pruža podršku i pomoć u izradi i implementaciji projekata iz oblasti struke,

·          Da organizira seminare, okrugle stolove, javne tribine, savjetovanja, simpozijume i kongrese,

·          Izdavanje knjiga, stručnih i naučnih radova, časopisa i drugih publikacija,

·          Razmjena iskustva sa sličnim udruženjima i drugim nevladinim organizacijama u BiH i inostranstvu.

 

 

Naziv

Udruženje inžinjera tehničkih struka „LIMES“
Skraćeni naziv LIMES
Kategorija NVO Profesionalno udruženje (obrazovanje, okoliš, pravo i politika, ostalo)
ID broj 4263587360000
Grad Velika Kladuša
Adresa Zgrada Duplex bb
Osoba za kontakt Smail Omeragić, Nurija Mehić
Telefon 037/773-050
Mobitel 061/602-720, 061/555-690
Fax 037/773-050
E-mail office@eu-limes.ba
Internet adresa www.eu-limes.ba
Odgovorna osoba Smail Omeragić