UDRUŽENJE ”I MI POSTOJIMO”

Udruženje „I MI POSTOJIMO“ utemeljeno je 04.03.2011. godine u Velikoj Kladuši. Utemeljeno je na principu dobrovoljnog udruživanja građana u multinacionalnu, neprofitabilnu, vanstranačku organizaciju, kao nužnu potrebu radi zaštite ljudskih prava, prava djece i zadovoljenja potreba djece i mladih sa posebnim potrebama općine Velika Kladuša. Udruženje trenutno broji 150 članova.

Naziv Udruženje roditelja djece i mladih sa posebnim potrebama općine Velika Kladuša „I mi postojimo“
Skraćeni naziv Udruženje „I mi postojimo“
Kategorija NVO Socijalna zaštita i ljudska prava
ID broj 4263567330007
Grad Velika Kladuša
Adresa Trg mladih 1
Osoba za kontakt Umija Pajazetović
Telefon 037/770-595
Mobitel 061/418-884
Fax 037/773-911
E-mail udruzenje-imp@hotmail.com
Internet adresa www.imipostojimo.org
Odgovorna osoba Umija Pajazetović