Udruženje ” Bošnjačka zajednica kulture Preporod Općinsko društvo Velika Kladuša”

Općinsko društvo „Preporod“ Velika Kladuša je članica Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini. Programski ciljevi Općinskog društva „Preporod“ Velika Kladuša istovjetni su sa ciljevima Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ u Bosni i Hercegovini, a jedan od osnovnih ciljeva je čuvanje i njegovanje kulturnog naslijeđa Bošnjaka na području Općine Velika Kladuša i njegovanje kulture i tradicije našeg naroda. BZK „Preporod“ Velika Kladuša je nestranačka i neprofitna nevladina organizacija. Svoj rad bazira na radu niza sekcija kao što su: folklorna, dramska, recitatorska, muzička, novinarska, historijska. BZK „Preporod“ Velika Kladuša počeo je sa radom 2002. godine. Svoj rad je nekoliko puta prekidao da bi ponovno obnovio svoj rad 2011. godine.

 

BZK „Preporod“ Velika Kladuša ima posebne zadatke i to:

 

A)      Različitim metodološkim oblicima ispitivati historijski, kulturni, društveni, društveno-ekonomski, umjetnički i književni razvoj Bošnjaka na svom užem zavičajnom kao i širem društvenom nivou;

B)      Prikupljanje, ispitivanje, obrađivanje, predstavljanje i publiciranje građe, različitih primarnih i sekundarnih izvora, ukupnog kulturnog bića Bošnjaka Općine Velika Kladuša u svim njegovim slojevima:

 

–          Historijski razvoj, – Etnogeneza, – Proces prihvatanja islama, – Društveno-ekonomski razvoj,

–          Migracije različitih uzroka, – Iseljena Bosna i veza sa zavičajem, – Genocid nad Bošnjacima,

–          Etnološki procesi, – Narodni govori i standardni bosanski jezik, – Usmena i pismena književnost,

–          Filozofska i društvena misao, – Slikarska, kiparska i graditeljska ostvarenja i tvorci,

–          Filmska ostvarenja i autori, – Znanstvenici različitih struka i njihova ostvarenja,

 

C)      Predstavljanje uže kulturne baštine različitih formata štampanjem listova, časopisa, reprint-izdanja, vodiča, organiziranjem okruglih stolova, tribina, naučnih skupova i sl.;

D)      Zaštita i revitalizacija svih materijalnih i kulturnih dobara iz svih historijskih perioda Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na Veliku Kladušu;

E)      Obilježavanje značajnih datuma iz užeg i šireg prostora bošnjačke kulture;

F)      Organiziranje i poticanje osnivanja kulturno-umjetničkih, sportskih, strukovnih i ekoloških društava i udruženja, radionica i td.;

G)      Nagrađivanje najuspješnijih svojih članova koji rade na afirmaciji i popularizaciji bošnjačke kulture;

H)      Organizirano, kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje i širenje ideje „Preporoda“.

 

 

Naziv

Bošnjačka zajednica kulture Preporod Općinsko društvo Velika Kladuša
Skraćeni naziv BZK „PREPOROD“ VELIKA KLADUŠA
Kategorija NVO Kultura/umjetnost
ID broj 4200505780497
Grad Velika Kladuša
Adresa Mahmuta Zulića br. 19
Osoba za kontakt Sakib Selimović, predsjednik društva
Telefon 070 221-891
Mobitel 061 613-609
Fax 037 770-208
E-mail sakib.selimovic63@hotmail.com
Internet adresa
Odgovorna osoba Sakib Selimović