UDRUŽENJE ”AMPUTIRAC”

amputiracUdruženje „Amputirac“ prvo je udruženje amputiraca u BiH. Formirano je u 12 mjesecu 2002. godine, od strane amputiraca za amputirce. Udruženje ima zadatak da osposobi porodice pogođene invaliditetom, da se oporave od traume, ostvare svoja prava i vrate se u funkcionalan život. Kroz program savjetovanja, fizikalne rehabilitacije, sporta, socijalne i ekonomske reintegracije, „Amputirac“ pomaže svim amputircima i njihovim porodicama, da prođu kroz sve faze osiguranog oporavka bez obzira na. nacionalnu, vjersku, rasnu ili političku pripadnost.

 

Naziv Udruženje osoba s tjelesnim nedostatkom-amputirac
Skraćeni naziv Udruženje „Amputirac“ Velika Kladuša
Kategorija NVO Zdravstvo, Socijalna zaštita i ljudska prava
ID broj 4263411750006
Grad Velika Kladuša
Adresa Naselje Redžića Ograde 3/36
Osoba za kontakt Nisvet Purić Nisko
Telefon 037/771-251
Mobitel 061/607-167
Fax
E-mail info@amputirac.co.ba
Internet adresa http://www.amputirac.co.ba
Odgovorna osoba Nisvet Purić Nisko