Udruženje Albanaca Unsko – sanskog kantona

Udruzenje Albanaca V. Kladusa

Udruženje Albanaca USK-a sa sjedištem u Velikoj Kladuši je krovno kantonalno udruženje. Na prostoru USK-a registrovano je preko 11000 pripadnika albanske nacionalnosti a koji se vode kao ”ostali”.  Osnovna djelatnost udruženja je zaštita ljudskih prava.

 

 

 

 

OSNOVNI PODACI O ORGANIZACIJI:

Naziv: Udruženje Albanaca Unsko – sanskog kantona
Skraćeni naziv: Udruženje Albanaca USK-a
ID broj: 4263636240007
Grad: Velika Kladuša
Adresa: Ul. 9. maja L5
Osoba za kontakt: Ilijaz Krasnići
Telefon:
Mobitel: 062-235-054
Fax:
e-mail: ilijazkrasnici@gmail.com
Internet adresa:
Odgovorna osoba: Ilijaz Krasnići i Alinuri Ameti