SPISAK JAVNIH PREDUZEĆA KOJA IMAJU OBAVEZU IZVJEŠTAVANJA

Broj: 05-14-1005/15
Velika Kladuša, 10.04.2015. godine

 

Na osnovu člana 2. stav 4. Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 69/14 i 14/15), Služba za finansije i računovodstvo općine Velika Kladuša, o b j a v l j u j e:

 

  S P I S A K

JAVNIH PREDUZEĆA KOJA IMAJU OBAVEZU IZVJEŠTAVANJA

 

 Javna preduzeća koja imaju obavezu kvartalnog izvještavanja su:

 

  1. JKP „Vodovod i kanalizacija“ doo Velika Kladuša
  2. JKUP „Komunalije“ doo Velika Kladuša.

 

Navedena javna preduzeća imaju obavezu kvartalnog izvještavanja prema Službi za finansije i računovodstvo općine Velika Kladuša na način i u rokovima utvrđenim odredbama Pravilnika o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 PO OVLAŠTENJU OPĆINSKOG NAČELNIKA
Šef službe za finansije i računovodstvo
Sebila Dervić Melkić