Službena posjeta Generalnog konzula R Hrvatske Načelniku Fikretu Abdiću

Godinu dana nakon prve službene posjete Generalnog konzulata R Hrvatske Laburističkoj stranci BiH, tokom koje je i najavljena službena posjeta Općini Velika Kladuša, danas je održan sastanak generalnog konzula R Hrvatske u BiH, Zlatka Kramarića i Općinskog načelnika Fikreta Abdića. Ova posjeta bila je povod da se otvore razgovori oko poboljšanja poslovne saradnje između Općine Velika Kladuša i susjednih općina iz R Hrvatske.

Naime, saradnja Općine Velika Kladuša i susjednih općina Republike Hrvatske datira iz vremena razvoja poslovnog sistema Agrokomerc, pa je i interes rukovodstva istih da se takva saradnja nastavi i danas. Stanje na području ovih općina zahtjeva dodatne napore od rukovodstva jedinica lokalne samouprave u poboljšanju privredne i ekonomske situacije i životnog standarda njenih građana kroz zapošljavanje, naglašeno je tokom današnjeg sastanka. Takvim pristupom, a posebno u projektima prekogranične suradnje, koje je Općina Velika Kladuša zajedno sa nekoliko susjednih općina Republike Hrvatske već pokrenula, bile bi efikasnije kada bi vlade dviju Republika imale aktivniju ulogu u istima.

Budući da se radi o općinama R Hrvatske koje su u statusu od posebne državne skrbi, angažman Vlade R Hrvatske trebao bi biti veći u pogledu implementacije navedenih projekata, s ciljem unapređenja života na tim područjima, istaknuto je na kraju sastanaka.