SAVEZ UDRUŽENJA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE

savez udruzenja_paraplegicara USKSavez Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize (u daljem tekstu Savez) je formiran 2002. godine s ciljem okupljanja i udruživanja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize i drugih osoba sa tjelesnim invaliditetom. Savez čine Općinska Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize i to Udruženja sa područja Velike Kladuše, Cazina i Sanskog mosta.

Djelovanje Saveza je na nivou USK-a i šire, a osnovni cilj je poboljšanje kvalitete života paraplegičara i oboljelih od dječije paralize i drugih osoba sa invaliditetom.

 

Naziv Savez Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize USK
Skraćeni naziv SUPODPUSK
Kategorija NVO Socijalna zaštita i ljudska prava
ID broj 4263293880005
Grad Velika Kladuša
Adresa Ahmeta Fetahagića br. 8
Osoba za kontakt Alaga Hozanović
Telefon
Mobitel 061/ 849 – 866
Fax
E-mail paraplegicari.usk@gmail.com
Internet adresa
Odgovorna osoba Alaga Hozanović