Saopćenje za javnost predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša

Povodom pisanja pojedinih internet portala posljednjih nekoliko dana, a u vezi sa žalbom koja je podnesena Apelacionom odjelu Suda BiH u Sarajevu na Rješenje Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine broj: 06-1-07-1-86/18 od 03.05.2018. godine, a koju su podnijeli vijećnici Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša i to: Nezavisni vijećnik – zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Enver Pehlić, Klub vijećnika DNZ BiH – Krajiška stranka: Braco Kordić, Dinko Ljubijankić, Nermin Purić i Rifeta Delić, Klub vijećnika Stranke demokratske akcije: Ejub Keserović, Bisenija Mušedinović, Senad Okanović i Ale Hušidić, Klub vijećnika Grupacija „Pokrenimo Kladušu“: Amir Ćufurović, Jasna Hadžić i Šefik Pehlić i Klub vijećnika ASDA – KSPP: Fuad Sulejmanagić i Ibrahim Kajtazović, ovim putem kao predsjedavajući Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša obavještavam javnost o slijedećem:

Dana 24.04.2018. godine, održana je XIX redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša, a na kojoj se je na dnevnom redu između ostalog, trebala naći i Odluka o imenovanju dva člana Općinske izborne komisije Velika Kladuša sa prijedlogom da se u Općinsku izbornu komisiju imenuju Dijana Ćufurović i Dijana Kantarević obje diplomirani pravnici iz Velike Kladuše, a koju nažalost pojedini vijećnici nisu podržali da se nađe na dnevnom redu iako su isti bili unaprijed upoznati sa vaznošću i kratkim rokom za razmatranje i donošenje ove Odluke, pa se ista zbog nepostojanja potrebne većine nije ni našla na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća.

Međutim, kako se navedena Odluka nije našla na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, a imajući u vidu i odredbe Izbornog zakona BiH («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj: 23/01, 7/02,  9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 07/14 i 31/16), po kojima u slučaju neimenovanja članova Općinske izborne komisije od strane Općinskog vijeća iste će imenovati Centralna izborna komisija BiH, te sukladno navedenom kao predsjedavajući Općinskog vijeća sam Centralnoj izbornoj komisiji BiH dostavio obavijest sa Izvještajem nadležne Konkursne komisije koja je provela kompletnu proceduru, kao i svu potrebnu dokumentaciju sa redoslijedom kandidata po osvojenim bodovima.

Nakon toga, Centralna izborna komisija BiH je sukladno odredbama Izbornog zakona BiH, prihvatila prijedlog i donijela Rješenje broj: 06-1-07-1-86/18 od 03.05.2018. godine, kojim se Dijana Ćufurović i Dijana Kantarević imenuju kao zamjenski članovi Općinske izborne komisije Velika Kladuša, a na koje su gore navedeni vijećnici uložili žalbu Apelacionom odjelu Suda BiH zbog kako navode nezakonitosti učinjenih od strane predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša.

Naime, u žalbi se dalje navodi kako je Centralna izborna komisija BiH od strane predsjedavajućeg Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša dovedena u zabludu jer je dostavljen dokument koji je potpisan i ovjeren pečatom Općinskog vijeća kao da je Vijeće donijelo Odluku a nije, te se pozivaju na član 14. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša po kojem kao predsjedavajući Općinskog vijeća mogu da potpisujem „isključivo“ akte koje donosi Vijeće.

Nakon razmatranja podnesene žalbe Sud Bosne i Hercegovine je 11.05.2018. godine donio Rješenje kojim se ista odbacuje kao nedopuštena, gdje se u obrazloženju istog između ostalog navodi da gore pobrojani vijećnici kao podnosioci žalbe nisu ovlašteni za izjavljivanje iste sukladno odredbama Izbornog zakona BiH a niti su dokazali da im je takvo ovlaštenje dato posebnim aktom.

Također, u obrazloženju rješenja Suda BiH se dalje navodi da žaliocima osporavanom odlukom nije povrijeđeno njihovo pravo propisano Izbornim zakonom BiH i da su isti propustili izvršiti zakonom propisanu obavezu što je bio razlog da imenovanje članova Općinske izborne komisije izvrši Centralna izborna komisija BiH, a takvu odluku može pobijati samo organ vlasti kao cjelina.

Na kraju, kao predsjedavajući Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša ističem da nisam, niti mi je bila namjera da dovedem u zabludu bilo koga kako se to u žalbi navodi, a u prilog tome ide i Rješenje Suda BiH kojim se žalba odbacuje kao nedopuštena, te sam postupio u skladu sa ovlaštenjima koja su mi data odredbama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša, jer članom 14. Poslovnika Općinskog vijeća nigdje ne stoji da kao predsjedavajući Općinskog vijeća isključivo potpisujem akte koje Vijeće donosi kako se u žalbi navodi, već između ostalog potpisujem akta koja donosi Vijeće kao i da predstavljam Vijeće i vršim druge poslove u skladu sa Zakonom, Poslovnikom i drugim propisima.

 

Predsjedavajući Općinskog vijeća
Fikret Bašić, prof.