Rješenje o poništenju postupka JN, ref: 299-7-1-56-3-16/ 17