POZIV ZA PREDUZETNIČKU AKADEMIJU

U okviru projekta „Promocija socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja“, kojeg implementiraju Udruženje građana „Svjetionik“ iz Prijedora i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj iz Banja Luke, u partnerstvu sa obrazovnim institucijama i ostalim partnerima, održaće se

 

Preduzetnička akademija

Preduzetnička akademija namjenjena je učenicima i studentima završnih godina, sa preduzetničkim ambicijama i sklonostima kvalitetnim poslovnim idejama, kao i preduzetnicima početnicima.

Akademija će biti održana u Banja Luci (Banja Luka College), u Prijedoru (Viša škola za ekonomiju i informatiku) i u Velikoj Kladuši (Gimnazija) u toku marta i aprila 2015. godine. Svaki ciklus Akademije za svaku od prethodno pobrojanih lokacija uključiće 20 polaznika (ukupno 60 polaznika za sve tri lokacije).

Preduzetnička akademija će biti organizovana kroz 7 praktično orijentisanih modula. Svaki modul će se realizovati u dva dana u toku jedne sedmice (2 puta po 4 časa), u poslijepodnevim terminima. Teme modula uključuju:

  1. Od ideje do registracije biznisa
  2. Komunikacija
  3. Kako ovladati i dominirati tržištem
  4. Strategijski menadžment
  5. Upravljanje sistemom kvaliteta
  6. Finansije za neekonomiste
  7. Pisanje poslovnih planova

Predavači će biti iskusni praktičari sa dugogodišnjim iskustvom u preduzetništvu i pružanju konsultantskih usluga preduzećima.

Polaznicima će biti dodijeljenji sertifikati o pohađanju akademije, a najuspješniji mogu da očekuju i podršku pri realizaciji svojih preduzetničkih ideja.

Polaznici će se odabrati putem javnog poziva, a kriterijumi za izbor uključuju interes za bavljenje preduzetništvom i kvalitet poslovne ideje.

Svi zainteresovani polazici, studenti, učenici i početni preduzetnici, treba da popune prijavni obrazac i da ga pošalju na: svjetion@teol.net ili info@nvo-svjetionik.org, najkasnije do 10. februara 2015. godine. Komisija za izbor kandidata procjeniće popunjene prijave i obaviti dodatne razgovore sa najbolje ocjenjenim kandidatima.

 Prilog: Prijavni obrazac

Eventualne dodatne informacije možete zatražiti na kontakte navedene u zaglavlju.

Implementatori projekta:

 

NVO Svjetionik

Prote Matije Nenadovića bb, Prijedor Tel/fax: +387 52 243 150; 243 151

E-mail: info@nvo-svjetionik.org

URL: www.nvo-svjetionik.org

 

Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj

Bul. v. Petra Bojovića 1A, Banja Luka

Tel/Fax: +387 51 961 370

E-mail: office@aced.ba

URL: www.aced.ba