Povodom narušene javne sigurnosti vanredno zasjeda Kolegij Općinskog vijeća V. Kladuša

S obzirom na narušenu javnu sigurnost u Velikoj Kladuši u proteklim danima, Kolegij Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša je sazvao vanrednu sjednicu, koja će biti održana u srijedu, 14. maja s početkom u 15:30h. Sjednica Kolegija će biti održana u uredu predsjedavajuće Vijeća Edine Abdić.

kolegij2804-01