Početak asfaltiranja ceste vjerovatno u drugoj polovini juna

Nastavljena je serija sastanaka oko nastavka projekta kanalizacionog sistema i konačnog asfaltiranja ulice „Zuhdije Žalića“. Kako smo dobili informaciju od Ismeta Hušidića, predsjednika općinskog PIT tima, u ponedjeljak 6. juna u Sarajevu su održana  dva sastanaka na kojima se razgovaralo na ovu temu. Prvi sastanak je održan sa projektanskom kućom IPSA, koja radi na projektu kanalizacionog sistema u Velikoj Kladuši, a tu su dogovoreni detalji oko sekundarnih mreža glavnog kolektora oborinskih voda. Nakon ovoga sastanak održan je novi, kojem su prisustvovali predstavnici glavnog nadzora i izvođač radova. Sa njima je dogovoreno da ove izmjene uvrste u projekat kanalizacionog sistema. Sve ovo će biti definirano na sastanku u Velikoj Kladuši koji će se održati sredinom mjeseca, rekao nam je Hušidić ( poslušajte izjavu)…

 

Na sastanku sa izvođačem radova i centralnim nadzorom dogovorena je i okvirna financijska konstrukcija, koja se odnosi na asfaltiranje ulice „Zuhdije Žalića“ (poslušajte izjavu)…

 

 

Predstavnici centralnog nadzora iz Francuske, kako nam je rekao Hušidić, izrazili su nezadovoljstvo radom lokalnog nadzora iz Bihaća, kojeg smatraju odgovornim za novonastalu situaciju i razmatraju mogućnost postavljanja novog lokalnog nadzora na projektu. Ono šta je najbitnije u svemu ovome, jeste obećanje da će sastanak u Velikoj Kladuši koji je zakazan 15. juna, biti posljednji dogovor prije asfaltiranja devastirane ulice. Prema riječima Hušidića, radovi na sanaciji ulice trebali bi krenuti odmah nakon održanog sastanka.