OSNOVNI ODBOR ”MERHAMET” VELIKA KLADUŠA

OO. MERHAMET Velika Kladuša je organizaciona jedinica koja djeluje u sastavu RO BIHAĆ.

Osnovna djelatnost MERHAMETA Velika Kladuša je zbrinjavanje socijalno ugroženog stanovništva kroz projekte: kućna njega, javne kuhinje, program osiguravanja hrane za socijalno ugroženo stanovništvo i dr.

 

Naziv OSNOVNI ODBOR MERHAMET VELIKA KLADUŠA
Skraćeni naziv OO MERHAMET VELIKA KLADUŠA
Kategorija NVO Socijalna zaštita i ljudska prava
ID broj 4200584980480
Grad Velika Kladuša
Adresa Cazinska ulica br.6
Osoba za kontakt Azim ef. Durmić
Telefon 070/209-547
Mobitel 00385 99/310-9966
Fax
E-mail azimdurmic@yahoo.com
Internet adresa www.merhamet.ba
Odgovorna osoba Azim ef. Durmić