Nazad na početnu

Savjet za regulaciju saobraćaja

a)   Djelokrug rada:    

Savjet za regulaciju saobraćaja:

–          stalno   prati     stanje    saobraćaja   u  Općini, kako u kretanju tako i u mirovanju,

–          prati provođenje propisa u oblasti bezbjednosti saobraćaja na putevima radi predlaganja mjera za veću bezbjednost saobraćaja na području grada i Općine Velika Kladuša,

–          predlaže mjere za unapređenje opće bezbjednosti saobraćaja na putevima na području Općine Velika Kladuša, a posebno na gradskim ulicama,

–          ostvaruje potrebnu saradnju s ciljem potpune koordinacije rada svih organa i organizacija koje se bave prevozom i prvenstveno učestvuju u saobraćajnim djelatnostima,

–          predlaže nadležnim organima donošenje odluka o uređenju režima saobraćaja u naseljenim mjestima Općine Velika Kladuša,

–          predlaže nadležnim organima donošenje odluka za propisivanje zabrana, ograničenja i obaveza radi bezbijednosti saobraćaja u gradu i naseljenim mjestima Općine Velika Kladuša,

–          razmatra na zahtjev Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša i drugih nadležnih organa, akte organizacija i preduzeća koje usvaja i potvrđuje Općinsko vijeće Općine Velika Kladuša,

–          daje stručna mišljenja na materijale koje razmatra Općinsko vijeće iz oblasti saobraćaja na području Općine Velika Kladuša,

–          učestvuje u pripremi programa, elaborata, informacija i projekata regulacije saobraćaja u gradu i na području Općine Velika Kladuša, te predlaže mjere za unapređenje bezbjednosti saobraćaja,

–          organizuje saobraćajno-vaspitne akcije (edukacija) i manifestacije u oblasti saobraćajne preventive,

–          organizira izdavanje i rasturanje vaspitnih publikacija i brošura,

–          razmatra i daje mišljenja, na zahtjev nadležnih organa ili po vlastitoj inicijativi, na nacrte zakona i drugih propisa kojima se regulišu pitanja od značaja za sigurnost saobraćaja

–          daje mišljenja i prijedloge o mjerama za tehničko unapređenje saobraćaja,

–          sarađuje sa organizacijama koje se bave informisanjem s ciljem blagovremenog, potpunog i objektivnog obavještavanja javnosti o mjerama za unapređenje sigurnosti saobraćaja na putevima,

–          vrši i druge aktivnosti u vezi sa unapređenjem bezbjednosti saobraćaja na putevima.

b)    Članovi Savjeta:

  1. Edin Behrić, predsjednik Savjeta,
  2. Ismet Hušidić, zamjenik predsjednika Savjeta,
  3. Jasmin Hušić, član,
  4. Nijaz Suljanović, član,
  5. Almir Pajazetović, član,
  6. Nihad Ugarak, član,
  7. Adila Delić, član,
  8. Samir Rekić, član,
  9. Enver Murgić, član i
  10. Suljo Miljković, član.