Nazad na početnu

Komisija za žalbe

a)   Djelokrug rada:

Komisija za žalbe:

–       rješava u drugom stepenu u predmetima po kojima je u prvom stepenu  na osnovu Općinskih propisa  odlučivao Općinski načelnik.

Članovi Komisije za žalbe biraju se isključivo iz sastava vijećnika i moraju imati najmanje višu stručnu spremu.

b)    Članovi Komisije:

 

  1. FIKRET BAŠIĆ – predsjednik Komisije
  2. EDIN KEKIĆ – zamjenik
  3. MUAMER HADŽIĆ