Nazad na početnu

Komisija za žalbe

a)   Djelokrug rada:

Komisija za žalbe:

–       rješava u drugom stepenu u predmetima po kojima je u prvom stepenu  na osnovu Općinskih propisa  odlučivao Općinski načelnik.

Članovi Komisije za žalbe biraju se isključivo iz sastava vijećnika i moraju imati najmanje višu stručnu spremu.

b)    Članovi Komisije:

  1. Emina Ćehić, predsjednica
  2. Asmira Ćerimović
  3. Bisenija Mušedinović