Nazad na početnu

Komisija za obrazovanje, kulturu i sport

a)   Djelokrug rada:

Komisija za obrazovanje, kulturu i sport:

–       razmatra pitanja iz oblasti obrazovanja, kulture i sporta i predlaže mjere za unapređenje stanja u ovim oblastima,

–       ostvaruje potrebnu saradnju sa nadležnim organima i institucijama koje se bave pitanjima obrazovanja, kulture i sporta,

–       razmatra pitanja stanja obrazovnih, kulturnih i ustanova iz oblasti sporta i njihovog razvoja i predlaže mjere za poboljšanje stanja,

–       predlaže programe iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta i drugih aktivnosti,

–       razmatra i daje mišljenje, primjedbe i sugestije o nacrtima zakona i drugih akata kojima se reguliše oblast koja obuhvata djelokrug rada Komisije,

–       vrši i druge poslove određene zakonom, drugim propisima i Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.

b)    Članovi Komisije:

  1. Fikret Abdić-Toda
  2. Enver Pehlić
  3. Ale Hušidić
  4. Senaida Čović
  5. Adil Hamzić