Nazad na početnu

Komisija za budžet, privredu, financije i ekonomska pitanja

a)   Djelokrug rada:

Komisija za budžet, privredu, finansije i ekonomska pitanja:

–    razmatra nacrt i prijedlog budžeta, izvještaje o izvršenju budžeta, završni račun Općine i druge akte iz oblasti finansija,

–    razmatra ostvarivanje planiranih prihoda Općine kao i pitanja raspolaganja i korištenja budžetskih sredstava od strane korisnika budžeta,

–    razmatra izvještaj o radu javnih ustanova kojim je osnivač Općina,

–    daje inicijative Vijeću i nadležnim organima za izmjenu važećih propisa koji uređuju pitanja prihoda jedinica lokalne samouprave,

–    razmatra i daje primjedbe, mišljenja i sugestije o nacrtima  zakona i drugih akata kojima se reguliše oblast koja obuhvata djelokrug rada ove Komisije,

–    razmatra odluke i druge akte iz oblasti privrede, a posebno oblasti male privrede i samostalnog privređivanja i inicira donošenje i izmjenu propisa u ovoj oblasti.

 

b)    Članovi Komisije:

  1. Senata Galijašević,predsjednik
  2. Asim Veladžić, zamjenik
  3. Raska Ćerimović
  4. Alija Ćatić, Marjanovac
  5. Dinko Ljubijankić