Nazad na početnu

Etički odbor

a)   Djelokrug rada:    

Etički odbor:

  • prati primjenu i provođenje odredbi Etičkog kodeksa,
  • razmatra upite i prijave građana i oganizacija koje se odnose na rad i ponašanje općinskih zvaničnika,
  • vodi istragu po zaprimljenim prijavama,
  • podnosi izvještaj o provedenoj istrazi i predlaže Vijeću izricanje odgovarajućih mjera,
  • radi  i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom, Poslovnikom i Etičkim kodeksom vijećnika.

b)    Članovi Odbora:

 

  1. MUHAREM ĆERIMOVIĆ – predsjednik Odbora
  2. BAJRAMA PEHLIĆ – zamjenik
  3. RASIM BAJRAMOVIĆ
  4. ĆAZIM TABAKOVIĆ
  5. ENIS KANTAREVIĆ