Nazad na početnu

Kontakti Općinskog vijeća

Predsjedavajući Općinskog vijeća: ov@velikakladusa.gov.ba

Sekretar Općinskog vijeća:  sekretar-ov@velikakladusa.gov.ba

Stručna Služba Općinskog vijeća: vijece@velikakladusa.gov.ba