Općina Velika Kladuša potpisala Ugovor za projekat “Dijaspora za razvoj“

U utorak, 04. jula 2017. godine u Ambasadi Švicarske u Sarajevu, Općina Velika Kladuša zajedno sa još 10 općina iz BiH, potpisala je Ugovor za projekat “Usavršavanje koncepta migracije i razvoja u relevantne politike i planove – Dijaspora za razvoj“.

Ovaj projekat  ima za cilj jačanje uloge bh. dijaspore u razvojnim procesima u BiH. Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.692.538,00 USD, a financirat će se sredstvima Švicarske vlade, UNDP-a, IOM-a (Međunarodna organizacija za migracije u BiH) i lokalnih zajednica. Partneri na ovom projektu su Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH.

Ugovor su potpisali Senad Okanović u ime načelnika općine Velika Kladuša, Sezin Sinanoglu, Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH, Barbara Datwyler Scheuer, direktorica za suradnju pri Ambasadi Švicarske u BiH i Isma Stanić, šefica sektora za iseljeništvo pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH. Općina Velika Kladuša u okviru granta općinama, kandidirala je projekat „Pokretanje razvojnih aktivnosti Općine Velika Kladuša u saradnji sa dijasporom“, a samim projektom je predviđena podrška razvojnim projektima Općine Velika Kladuša kroz transfer znanja i mentorstvo sa dijasprom.