OMLADINSKI RAZVOJNI SERVIS VELIKA KLADUŠA

ORSGlavna djelatnost ORS VK je usmjerena na pripremnje poslovnog okruženja, lokalne samouprave i institucija na planiranje razvoja, prihvatanje novih ideja, razvojnih planova i sudjelovanje mladih ljudi u kreiranju razvojnih strategija, razvojnih planova i projekata. ORS VK će utvrđene djelatnosti obavljati kroz slijedeće aktivnosti:

·          Uspostavljanje baze podataka o mladim ljudima sa podacima o stečenom stepenu obrazovanja i potrebama za doškolovanjem ili prekvalifikacijom u suradnji sa relevantnim institucijama;

·          Istraživanje potreba malih i srednjih poduzeća za određenim zanimanjima, kvalifikacijama i brojem stručnih, kvalifikovanih kadrova/uposlenika;

·          Pripremanje i izrada projekata za prekvalifikaciju i doškolavanje mladih ljudi radi zadovoljavanja potreba poduzetničkog sektora u zapošljavanju;

·          Uspostavljanje i stalno ažuriranje baze podataka-informacija o mogućnostima zapošljavanja, srednjoškolskog obrazovanja, studiranja i uslova studiranja (stipendije, studentski i đački domovi, studiranje uz rad) na prostoru općine Velika Kladuša, USK-a, BiH i ino-univerzitetima;

·          Uspostavljanje baze podataka o kulturno-historijskom nasljeđu na području naše općine, izrada promotivnog materijala i promocija kulturno-historijskog nasljeđa u svrhu razvoja turizma;

·          Pripremanje baze podataka o registrovanim poduzećima, iz svih oblasti poduzetništva;

·          Izvođenje lokalnih aktivnosti od interesa za mlade (kultura, zabava);

·          Suradnja sa poduzećima na promociji i prezentaciji njihovih proizvodnih programa za mlade;

·          Suradnja sa privatnim i javnim institucijama na izradi lokalnih programa i projekata iz prioritetnih oblasti lokalnog razvoja;

·          Prikupljanje informacija o kreditnim sredstvima za potrebe privatnog i javnog sektora a u svrhu unapređenja mladih u lokalnim razvojnim projektima s ciljem uspostavljanja suradnje između nevladinog,  javnog i privatnog sektora.

·          Poticanje organiziranja i provođenja edukacije za potrebe privrednih subjekata općine i kantona u svrhu obezbjeđenja podrške razvojnim projektima i učešća mladih u njima;

·          Poticanje organiziranja obuke mladih poduzetnika radi njihovog usavršavanja u privatnom poduzetništvu;

·          Poticanje izrade razvojnih projekata seoskog turizma Općine i predlaganje lokalnoj upravi istih, te uspostavljanje sporazumnih odnosa o implementaciji projekata;

·          Poticanje izrade prijedloga projekata za očuvanje i razvoj tradicionalnih obrtničkih zanimanja;

·          Učestvovanje u izradi ili obnavljanju strategije lokalnog razvoja.

ORS VK će aktivno doprinositi stručnom obrazovanju mladih, dokvalifikaciji, prekvalifikaciji, transferu stručnosti i kreativnosti mladih ljudi u implementaciji razvojnih programa i projekata u postojeće poduzetničke subjekte, u poduzetništvo u razvoju poljoprivrede, turizma, kulture i ostalih djelatnosti lokalne zajednice i Kantona.

 

Naziv OMLADINSKI RAZVOJNI SERVIS
Skraćeni naziv ORS VK
Kategorija NVO Mladi i volonterizam, obrazovanje, zapošljavanje, pravo i politika, ostalo
ID broj 4263477850001
Grad Velika Kladuša
Adresa Ul. Ibrahima Mržljaka bb
Osoba za kontakt Mirela Kendić
Telefon 037/773-911
Mobitel
Fax 037/773-911
E-mail ors.vkl@gmail.com
Internet adresa
Odgovorna osoba Mirela Kendić